To trzeba uzupełnić (plik kontakt.php).
Prawa autorskie.